Verberg menu  
Verberg menu  
Over Contact

Easy BV
Spellestraat 55
4724 SH Wouw
The Netherlands

Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
+31 (0) 6 53 11 6666

Verberg menu  

7

Toelichting draagvermogens palletstellingen


1. maximale belasting stellingen

De maximale belasting van een palletstelling is afhankelijk van diverse factoren, namelijk:

1. Type frame
2. Type ligger
3. Sectiebreedte
4. Toegepast aantal liggerlagen
5. Configuratie van de stelling (max. vakhoogte / kniklengte)
6. Toegepaste pallet(s) in de stelling
7. Aantal aaneengesloten secties
8. Toegepaste veiligheidsfactor
9. Ondervloer

Opgegeven draagvermogens kunnen gelden alleen indien de stellingen geheel opgebouwd worden conform de door de fabrikant opgegeven montagevoorschriften. Ook dienen de stellingen vrij te zijn van schades.

De berekening van het maximale draagvermogen van een stelling is gecompliceerd en aan regels gebonden. Het voert ook te ver om daar hier op in te gaan. Standaard is uitgegaan van een maximale vakhoogte / kniklengte van 1.500 mm. Wijkt dit in uw huidige situatie af, neem dan contact op met de technische afdeling. Opgegeven draagvermogens gelden alleen voor het merk AR T2. Voor types van andere merken welke gelijkwaardige eigenschappen vertonen gelden deze draagvermogens niet. Bij palletstellingen van een ander merk dan AR T2 worden de draagvermogens vermeldt die van toepassing zijn op het betreffende merk.

Wat wordt er bedoeld als het gaat over maximale vakhoogte / kniklengte?

Een palletstelling bestaat uit verticale elementen (frames) en horizontale elementen (liggers). De liggers worden ingehaakt in de frames en voorzien van een borgpen. Tezamen vormen ze de palletstelling. Het maximale draagvermogen van een palletstelling is afhankelijk van veel zaken, waaronder natuurlijk het gewicht van de pallets die je er in opbergt, maar ook veiligheidsfactoren waarmee (verplicht) gerekend moet worden en zelfs of jouw warehouse zich in een aardbevingszone bevindt.

Daarnaast is dus zoals gezegd de kniklengte van belang. Maar wat is dat? Kniklengte is de afstand tussen de bovenkant van een ligger en de onderkant van de bovengelegen ligger. Met andere woorden: De kniklengte is in wezen de vrije vakhoogte in je palletstelling.

2. Racking Classes

 

Class 100, Stacker crane

- Gangen zijn niet breder dan kraan en/of goederen
- Plaatsingsnauwkeuringheid van kraan gemiddeld
- Kraan wordt automatisch bestuurd

Class 200, Stacker crane

- Gangen zijn niet breder dan kraan en/of goederen
- Plaatsingsnauwkeurigheid is goed
- Kraan wodt zowel automatisch als handmatig bestuurd

 

Class 300, Very narrow aisle

- Gangen zijn niet breder dan truck en/of goederen
- Truck behoeft bij het plaatsen niet te draaien
- Truck worden vaak met een geleiderails geleid

a. Class 300A, very narrow aisle

- Bestuurder verplaatst zich mee met de goederen in de hoogte
- Of bestuurder op vloerniveau en heeft cameraondersteuning

b. Class 300B, very narrow aisle

- Bestuurder blijft op vloerniveau
- Geen cameraondersteuning

Class 400, Wide aisle

- Goederen worden beladen en ontladen door vorkheftruck.Class 400, Narrow aisle

- Gelijk aan class 400, wide aisle
- Truck is smaller en hoeft niet 90° te draaien voor belading (reachtruck)3. Veiligheidsfactoren uitleg

De keuze voor de betrouwbaarheidsklasse is afhankelijk van de mogelijke gevolgen door een instorting.

De keuze voor de betrouwbaarheidsklasse is afhankelijk van de mogelijke gevolgen door een instorting. Omdat er meer dan vijf personen betrokken kunnen raken bij een calamiteit en/of omdat het stellinggebied toegankelijk is voor personen die niet tot het bedieningspersoneel behoren, is voor het constructieve ontwerp van de stellingen uitgegaan van betrouwbaarheidsklasse RC 2 volgens NEN5056:2011 met bijbehorende veiligheidsfactor 1.5. Dit houdt in dat ervan uit wordt gegaan dat er geen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen waarbij een calamiteit met de stellingen kan leiden tot meer dan 50 gevallen met ernstig letsel.

Bij de bepaling van de gebruiksfactor conform NEN 5056 - 2011 is uitgegaan van het gebruik van een truck zonder geleiding. Dit betekent dat er in aanvulling op de veiligheidsfactor ook een gebruiksfactor yo=1.25 wordt toegepast bij de belastingen als gevolg van pallets en plaatsing hiervan.

De uitgangsveiligheidsfactor samen met de gebruiksfactor geeft een totale veiligheidsfactor op de belastingen als gevolg van belading door pallets van 1.5 x 1.25 = 1.875. In geval van afwijkingen van de aannames zoals hierboven, ontvangen wij graag van u voorafgaande aan de opdracht een schriftelijke bevestiging van de afwijkingen.
4. Draagkracht Typeplaat (uitleg)